Objectius

Els objectius del Fòrum són diversos i tots encaminats cap a la visibilitat i accions per aconseguir que les alternatives a l'atur, pobresa i desigualtat siguin una realitat.

- Donar visibilitat als problemes relacionats amb l'atur, la pobresa i la desigualtat.

- Debatre'ls des de diferents enfocaments i realitats.

- Elaborar conclusions, a ser possible no pre-dissenyades, de cada un dels blocs i el resum final de la sessió de clausura.

- Implicar el màxim possible de persones i col.lectIus per aconseguir una gran pluralitat al Fòrum.

- Difondre les conclusions del Fòrum mitjançant materials diversos.

- Traçar línies i estratègies d'acció social i política en un calendari marcat i proper.