Metodologia

La nostra metodologia es basa en la participació, el debat, la trobada oberta en comú, gran diversitat d’entitats, ciutadanes i ciutadans per aconseguir compartir esforços, visions i objectius, confluint les diferents experiències, per arribar a conclusions i  aliances que permetin proposar conjuntament alternatives a l'atur, la pobresa i la desigualtat als entorns socials i polítics per ser duts a terme.

Pàgina dels tallers del Fòrum i dades adicionals que anirem incorporant

Relació dels tallers programats en el Fòrum