Blocs

Blocs del Fòrum:

Els 4 blocs es succeiran en la distribució del temps de l'1 al 4 Els dos primers es tractarien en dues taules rodones consecutives el divendres 24 d'abril a la tarda, de 18 a 22h

1er bloc.- Situació de l'atur, la pobresa i la desigualtat a Catalunya:

- Les xifres estadístiques sobre atur, pobresa i desigualtat i la seva interpretació.

- Anàlisi transversal i multidisciplinària dels temes del Fòrum des dels eixos o sectors: Salut-sanitat, educació,  sindical-laboral, habitatge-urbanisme-barris, justícia-drets-indefensió, consumo-subministraments, cultural, dona-igualtat, joventut, infància, tercera edat, emigració, serveis socials,… Per a això seria convenient l'anàlisi dels 3 temes del fòrum ( atur, precarietat i desigualtat) en aquests eixos i sectors i contrastar-ho amb els recursos públics i privats existents en l'actualitat i la seva evolució per fer front als problemes.

2º bloc.- Causes i causants dels problemes :

- Sistema econòmic: Globalització,  Capitalisme financer - financialització de l'economia.

- Crisi sistèmica i socialització de les pèrdues.

- La Unió Europea la seva naturalesa i les seves polítiques d'ajust i austeritat.

- Les polítiques econòmiques i socials, sobre l'atur i la pobresa a Espanya i Catalunya.

Els blocs tercer i quart s'abordarien durant el dissabte 25 d'abril de 10 a 14 i de 16 a 20h i les activitats les constituirien les entitats que desitgin plantejar tallers relatius a fi d'aquests dos blocs:

3er bloc.- Alternatives per sortir del crític estat social actual.

- Als drets bàsics vulnerats:

Renda garantida de ciutadania.- Dret a l'habitatge- Dret a serveis bàsics: aigua, gas, electricitat.- Dret a serveis socials bàsics: Llei de dependència i el seu desplegament, etc.- Dret a l'atenció i defensa jurídica i a una sanitat digna (posant l'accent en el col·lectiu emigrant)….etc..

- Drets laborals:

Repartiment del treball, setmana laboral de 30 h.- Derogació de la reforma laboral per acabar amb la pobresa i la precarietat al món del treball. Democràcia en les empreses amb control de sindicats i treballadors…etc..

- Econòmiques, financeres i fiscals:

Nacionalització de sectors estratègics.- Promoure una banca pública, ètica i amb control     social - Supervisió i control real de les entitats financeres - Auditar el deute i prendre mesures (quitació o impagament deute il·lícit i odiosa, re- Estructuració,…)- Promoure/recolzar mesures de fiscalitat re-distributiva, nacionals i internacionals. Impedir la implementació del TTIP i del TISA.- Combat als paradisos fiscals: No contractar amb empreses situades en aquests centres *off-*shore….etc.

- Democràcia econòmica:

Sectors de l'economia social i solidària.- Control i participació de la ciutadania en     l'economia. Pressupostos Participatius….etc.

- Alternatives al sistema polític actual que garanteixin treball, igualtat i eradicació de la pobresa.

4º Bloc.- Fòrum com a palanca de sensibilització i mobilització:

Anàlisi les aliances de diversos subjectes socials emancipadors i formes d'associació i mobilització. Consciència i compromís social. Actors solidaris.    Experiències de noves organitzacions que intenten donar resposta a aquestes situacions.- Tercer sector i rol i acompliment de funcions.

Concreció d'eixos possibles de movilització post-fòrum. D'acord a les expectatives i acords generats en el seminari.

El diumenge 26 d'abril en un espai amb suficient aforament, es faria la exposició de les conclusions i alternatives formulades durant les jornades i s'obriria un debat sobre la forma de dur-les a terme.